Τεχνικές Συμβουλές – Ενημέρωση

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμογής ή ενός έργου, ενημερώνει τους πελάτες μας τόσο για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά την εκάστοτε χρονική περίοδο όσο και για όλα τα καινούρια προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες και τις λύσεις που υπάρχουν. Πιστεύουμε στην εξέλιξη, γι’ αυτό και φροντίζουμε οι τεχνικοί της εταιρείας μας να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται διαρκώς, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα και την αξιοπιστία των έργων που κατασκευάζουμε.

Παράλληλα, μέσα από την εξέλιξη του προσωπικού μας εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις επιθυμίες και να υλοποιήσουμε ότι κι αν μας ζητήσετε.

Μελέτη - Προσφορά

Το στάδιο της μελέτης ενός χώρου είναι το πιο σημαντικό για την εταιρεία μας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας μας παραλαμβάνουν τα σχέδια μιας οικίας ή μιας επιχείρησης και ενημερώνονται για τη χρήση των χώρων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο πελάτης για τα προϊόντα που προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου του και συζητάμε μαζί του για τυχόν εναλλακτικές λύσεις που ίσως υπάρξουν.

Με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων εργασιών, παρέχουμε την προσφορά με διαγράμματα και με χαρακτηριστικά των προϊόντων, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Εγκατάσταση

Η πολυετή εμπειρία μας στο χώρο των συστημάτων ασφάλειας και η διαρκής εκπαίδευση των τεχνικών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώνουμε με απόλυτη επιτυχία οποιοδήποτε έργο μας ανατεθεί.

Εκπαίδευση

Με το πέρας των εργασιών και με την παράδοση κάθε έργου, οι τεχνικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή σας ή του προσωπικού σας στη σωστή χρήση του μηχανισμού και την ενημέρωσή σας σχετικά με το τι έχει εγκατασταθεί μέσα στο χώρο σας.

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση

Η εταιρεία μας έχοντας ένα πολύ οργανωμένο τεχνικό τμήμα αναλαμβάνει την επισκευή κάθε τεχνικού προβλήματος, ακόμα και όταν αυτό δεν αφορά πελάτη της εταιρείας μας. Με το που δεχτούμε μια τηλεφωνική κλήση, η γραμμάτια του γραφείου μας θα καταγράψει το πρόβλημα και στη συνέχεια ένας τεχνικός μας θα αναλάβει να δώσει λύση.


Τεχνικές Συμβουλές – Ενημέρωση

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, κατά το σχεδιασμό μιας εφαρμογής ή ενός έργου, ενημερώνει τους πελάτες μας τόσο για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά την εκάστοτε χρονική περίοδο όσο και για όλα τα καινούρια προϊόντα, τις νέες τεχνολογίες και τις λύσεις που υπάρχουν. Πιστεύουμε στην εξέλιξη, γι’ αυτό και φροντίζουμε οι τεχνικοί της εταιρείας μας να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται διαρκώς, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα και την αξιοπιστία των έργων που κατασκευάζουμε.

Παράλληλα, μέσα από την εξέλιξη του προσωπικού μας εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις επιθυμίες και να υλοποιήσουμε ότι κι αν μας ζητήσετε.

Μελέτη - Προσφορά

Το στάδιο της μελέτης ενός χώρου είναι το πιο σημαντικό για την εταιρεία μας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας μας παραλαμβάνουν τα σχέδια μιας οικίας ή μιας επιχείρησης και ενημερώνονται για τη χρήση των χώρων. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο πελάτης για τα προϊόντα που προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου του και συζητάμε μαζί του για τυχόν εναλλακτικές λύσεις που ίσως υπάρξουν.

Με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων εργασιών, παρέχουμε την προσφορά με διαγράμματα και με χαρακτηριστικά των προϊόντων, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Εγκατάσταση

Η πολυετή εμπειρία μας στο χώρο των συστημάτων ασφάλειας και η διαρκής εκπαίδευση των τεχνικών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώνουμε με απόλυτη επιτυχία οποιοδήποτε έργο μας ανατεθεί.

Εκπαίδευση

Με το πέρας των εργασιών και με την παράδοση κάθε έργου, οι τεχνικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή σας ή του προσωπικού σας στη σωστή χρήση του μηχανισμού και την ενημέρωσή σας σχετικά με το τι έχει εγκατασταθεί μέσα στο χώρο σας.

Τεχνική Υποστήριξη – Συντήρηση

Η εταιρεία μας έχοντας ένα πολύ οργανωμένο τεχνικό τμήμα αναλαμβάνει την επισκευή κάθε τεχνικού προβλήματος, ακόμα και όταν αυτό δεν αφορά πελάτη της εταιρείας μας. Με το που δεχτούμε μια τηλεφωνική κλήση, η γραμμάτια του γραφείου μας θα καταγράψει το πρόβλημα και στη συνέχεια ένας τεχνικός μας θα αναλάβει να δώσει λύση.